Wintershall

I Wintershall Norge får vi ting til å skje. Vi er et av de mest suksessrike olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, og er en av de ledende operatørene i Norge. Norsk sokkel er blitt en av kjerneregionene i Wintershalls globale portefølje, og vi er kommet for å bli.

Wintershall Norge har en unik fordel ved å være en del av BASF-gruppen, verdens ledende kjemiselskap. Det gir oss en sterk økonomisk ryggrad og den støtte vi behøver for å oppnå våre ambisiøse målsetninger.

Vi har de siste årene hatt letesuksesser med blant annet Maria- og Nova-funnene, og vi jobber raskt for å utvinne reservene. I 2013 ble vi operatør for vår første produserende oljeplattform i Norge, Brage, og i 2015 ble vi operatør for vårt første undervannsfelt, Vega. Vi jobber ut fra et langtidsperspektiv og investerer rundt halvparten av vårt globale letebudsjett på norsk sokkel.