Kraft Finans AS

Kraft Fondene ble etablert sommeren 2018. Først fond ut er Kraft Global. Dette er et fond som står for en verdibasert forvaltningsfilosofi. Målsettingen er en god og risikojustert avkastning til deg som kunde og investor. Enten du vil spare månedlig eller investere et beløp så er Kraft Global et godt alternativ. Med teft, erfaring og ett bein på jorda får vi penger til å trives og vokse. Mer ekte fondsforvaltning får du ikke.